• Kursy Języka Angielskiego dla Dzieci & Młodzieży & Dorosłych & Firm

  • Ambitna i niebanalna metoda nauczania

  • Teddy Eddie w szkole Perfect

  • Nauka w formie zabawy

  • Zajęcia online

  • Nauka o kulturze angielskiej

  • Angielski dla dzieci 8-11 lat

Metoda komunikatywna

Metoda komunikatywna opiera się na aktywnym rozwijaniu czterech podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz analizie zagadnień gramatycznych, niezbędnych w codziennej komunikacji.

Nacisk jest kładziony na praktyczne posługiwanie się językiem obcym, swobodne i poprawne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.

Podstawowymi technikami stosowanymi na zajęciach metodą komunikatywną są różnorodne ćwiczenia symulacyjne, które mają za zadanie przypominać rozmowy oraz sytuacje spotykane w życiu codziennym. Przykładem takich ćwiczeń mogą być dialogi odgrywane przez uczniów w parach, bądź rozmowy prowadzone w małych grupach.

Metoda komunikatywna promuje również wykorzystywanie w klasie autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego. Autentyczność materiałów wykorzystywanych w metodzie komunikatywnej ma również na celu zachęcić uczniów do ‘eksperymentowania’ z językiem obcym oraz do prób przeprowadzania swobodnych rozmów między sobą. Dlatego też w metodzie tej szczególnie ważna jest rola nauczyciela, którego jednym ze zadań jest stwarzanie możliwie wielu sytuacji jak najbardziej przypominających naturalną komunikację w życiu codziennym.
Cenną cechą metody komunikatywnej jest jej elastyczność pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań kursantów i postawionych celów tak, aby wykorzystać w procesie nauczania indywidualne zdolności każdego ucznia. Tematyka zajęć dobierana jest więc pod kątem zainteresowań grupy.