• Kursy Języka Angielskiego dla Dzieci & Młodzieży & Dorosłych & Firm

  • Ambitna i niebanalna metoda nauczania

  • Teddy Eddie w szkole Perfect

  • Nauka w formie zabawy

  • Zajęcia online

  • Nauka o kulturze angielskiej

  • Angielski dla dzieci 8-11 lat

Kursy

 

Kurs dla najmłodszych z Teddy Eddie (2-7 lat):  2 x  25/35/45*  min/ tygodniowo  (* w zależności od grupy wiekowej)

poziomy: - START 2- 3 LATA

          - STANDARD  4-5 LAT

          - ABC  5-6 LAT

          - SCHOOL  6-7 LAT

 

więcej informacji  o metodzie TEDDY EDDIE  na stronie www.edubears.pl

 

Kurs dla dzieci wczesnoszkolnych z Savvy Ed (8-10 lat):  2 x  60  min/ tygodniowo  

poziomy: - SAVVY ED 1     8-9 LAT

           -SAVVY ED 2    9-10 LAT

          - SAVVY ED 3   10 LAT

więcej informacji  o metodzie SAVVY ED  na stronie https://edubears.pl/savvy-ed/o-savvy-ed/

 

Kursy dla dzieci (od 11 lat):   2 x 50 min/tygodniowo          

Założeniem kursu jest przekonanie, że aktywność językowa dziecka musi być wielostronna, aby najpełniej wykorzystać potencjał umysłowy małego ucznia. Celowi temu służyć mają specjalnie przygotowane podręczniki proponujące wiele ciekawych gier, zabaw, piosenek oraz rymowanek. Dzieci uczą się w przyjaznej atmosferze.

W cenie kursu:

-nagrody w trakcie trwania kursu motywujące do dalszej nauki

-wszelkie materiały wykorzystywane na zajęciach( kredki, ciastolina, różnorodne gry)

-dyplom na zakończenie kursu oraz upominek

-ciepłe i zimne napoje

-konsultacje z rodzicami

Kursy dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży szkół średnich:   2x50 min/tygodniowo

Podczas zajęć lektor twórczo wykorzystuje odpowiednie ćwiczenia zachęcające do spontanicznej i kreatywnej wypowiedzi w języku obcym. Ponadto stosuje przeróżne zabawy komunikacyjne, zachęcające do wymiany doświadczeń i poglądów. Pracujemy tylko w oparciu o podręczniki i materiały renomowanych wydawnictw. Dzięki spotkaniom w małych grupach wytwarzana jest nie tylko miła, komfortowa atmosfera, ale również harmonijny rozwój wszystkich umiejętności językowych: mówienia, pisania, czytania oraz słuchania. Po każdym dziale przeprowadzany jest test sprawdzający. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 75% punktów.

W cenie kursu:

-bezpłatne testy kwalifikacyjne

-wszelkie materiały dodatkowe

-nagrody w trakcie trwania kursu motywujące do dalszej nauki

-możliwość wypożyczania obcojęzycznych książek oraz czasopism

-po ukończeniu roku szkolnego certyfikaty z uwzględnionym poziomem  zgodnym z europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEF)

-ciepłe i zimne napoje

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego: 2x 60 min/tygodniowo

Podczas kursu słuchacze powtarzają oraz uzupełniają wszystkie treści zrealizowane w szkole podstawowej/liceum , by bezstresowo podejść do egzaminu końcowego. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest próbny egzamin ósmoklasisty/maturalny.

W cenie kursu:

-bezpłatne testy kwalifikacyjne

-możliwość wypożyczania obcojęzycznych książek i czasopism

-wszelkie materiały dodatkowe

-po ukończeniu roku szkolnego certyfikaty z uwzględnionym poziomem zgodnym z europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEF)

-nagrody w trakcie trwania kursu motywujące do dalszej nauki

-ciepłe i zimne napoje

Kursy dla dorosłych:   2x50 min/tygodniowo 

Dla osób dorosłych oferujemy:

- kursy języka angielskiego prowadzone metodą bezpośrednią Direct Method for English

W cenie kursu:

-bezpłatne testy kwalifikacyjne

- dodatkowe zadania na platformie internetowej

-wszelkie materiały dodatkowe

-po ukończeniu kursu certyfikat z uwzględnionym poziomem zgodnym z europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEF)

-ciepłe i zimne napoje

Kursy dla firm

Kursy prowadzone są w siedzibie Szkoły Perfect lub na terenie firm. Program kursów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb kursantów z uwzględnieniem kompetencji językowych potrzebnych do wykonywania zawodu. Oprócz możliwości korzystania z nowoczesnych podręczników uczniowie zdobywają umiejętności porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, pisania (np. notatki, listy, CV, e-maile), słuchania i czytania. Możliwość wyboru dogodnej pory zajęć (rano lub po południu) oraz liczby lekcji tygodniowo.

Kursy indywidualne

Poziom nauki języka oraz tematyka zajęć dostosowana do potrzeb kursanta. Możliwość wyboru dogodnej pory zajęć oraz liczby lekcji tygodniowo.